Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
探索周邊資訊
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

[Thông báo về bắn súng trên mặt đất chứng minh quân sự] Danh sách bắn vũ khí được thực hiện vào tháng 5 năm 2013

Ngày phát hành :2024-04-22
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao

[Thông báo về bắn súng trên mặt đất chứng minh quân sự] Danh sách bắn vũ khí được thực hiện vào tháng 5 năm 2013

Địa điểm quay là thị trấn Zhuangwei: khu vực Dafu, Gongguan và Donggang Thời gian quay là ngày 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24/5/2013. , 28, 29, 30 và 31 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa và từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều.

Ngày cập nhật cuối cùng :2024-06-01
Di chuyển lên trên cùng