Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
Các điểm tham quan gần bạn
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

Văn phòng này xử lý "Cho thuê sàn quan sát Magang". Việc cho thuê bất động sản đã được công bố trên Mạng mua sắm điện tử. Hạn chót để đấu thầu là 9:00 sáng ngày 17 tháng 7, 109 (Thứ Sáu). Nếu bạn muốn đấu thầu, vui lòng truy cập vào đây Để mua hồ sơ mời thầu.

Ngày phát hành :2020-06-30
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao

1. Vui lòng liên hệ với trang web mua sắm điện tử của chính phủ để biết thông báo cho thuê tài sản của "Trường hợp cho thuê nền tảng quan sát Magang".

Đường dẫn yêu cầu: Mạng mua sắm điện tử của chính phủ> Trang chủ> Yêu cầu chung> Yêu cầu thuê tài sản.

2. Vì Mạng mua sắm điện tử không cung cấp chức năng ký điện tử cho thuê bất động sản, vui lòng đến văn phòng này để mua tài liệu đấu thầu.

Bất kỳ nhà sản xuất nào tuân thủ các yêu cầu của thông báo mời thầu đều có thể chọn một trong các phương pháp sau để mua tài liệu và hình minh họa, và số lượng mua tối đa là 2 cho mỗi lần mua:

(1) Phương thức tự mua: Từ ngày công bố đấu thầu đến 9:00 sáng ngày 17 tháng 7, 109 (Thứ Sáu), trả các tài liệu đấu thầu (ảnh) cho văn phòng địa phương trong giờ hành chính. Sau 200 nhân dân tệ, nó sẽ được thu thập mà không có tên.

(2) Phương thức mua hàng liên lạc: Từ khi thông báo ngày đấu thầu đến ngày 17 tháng 7 năm 109 (Thứ Sáu) lúc 9:00 sáng, phí tài liệu mua hàng (hình ảnh) là 200 Đài tệ (tất cả các bưu điện được sử dụng) Hóa đơn trao đổi, người được trả tiền là góc Đông Bắc của Cục Du lịch của Bộ Giao thông Vận tải và Văn phòng Quản lý Khu thắng cảnh Quốc gia Bờ biển Yilan) và địa chỉ trả lại, phong bì của người nhận và tem của NTD 60, sẽ được gửi đến văn phòng địa phương (Thành phố Tân Bắc) Số 36, đường Xinglong, Fulong, quận Gongliao) Đặt hàng qua thư. Tuy nhiên, công ty đấu thầu sẽ tự xem xét thời gian giao hàng và công ty đấu thầu phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào do thời gian giao hàng gây ra.

3. Vụ việc được xử lý theo hai giai đoạn, giai đoạn đầu tiên là đánh giá trình độ và giai đoạn thứ hai là đánh giá kinh doanh cho thuê. Phần đánh giá kinh doanh cho thuê cần phải được tóm tắt và trả lời theo kế hoạch quản lý kinh doanh đã nộp. Dự án đánh giá bao gồm tiền thuê (giá khởi điểm được đặt và công bố. Giá khởi điểm cho thuê hàng năm là 78.000 NTD và tổng tiền thuê trong 3 năm là 233.000 NTD Điều chỉnh.), Kế hoạch quản lý, kinh nghiệm và hiệu suất, và giao ban và trả lời.

Ngày cập nhật cuối cùng ::2020-06-30
Di chuyển lên trên cùng