Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
探索周邊資訊
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

Họp báo về bảo hiểm trách nhiệm đối với hoạt động vui chơi giải trí dưới nước

Ngày phát hành :2024-04-30
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao

Buổi giới thiệu thực tế về bảo hiểm trách nhiệm đối với các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước:

A. Vào lúc 13:30 ngày 2/5 (Thứ Năm) tại phòng nghe nhìn đầu tiên của Trung tâm Du khách Fulong, đại diện Bảo hiểm Tài sản & Tai nạn Fubon sẽ giúp giải đáp các thắc mắc liên quan.

B. Đăng ký kinh doanh của người điều hành hoạt động giải trí dưới nước phải có nội dung điều hành các hoạt động giải trí dưới nước trước khi được bảo hiểm. Nếu không, họ không thể được bảo hiểm.

C. Nếu bạn muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi chúng đến văn phòng của chúng tôi trước cuối ngày ngày 1 tháng 5 năm 2020. Cô Kewu sẽ hỗ trợ việc thu thập (tinawu3160-neyc;
02-24991115 máy nhánh 133), hãy thông báo cho mọi người và tích cực tham gia.

Ngày cập nhật cuối cùng :2024-05-15
Di chuyển lên trên cùng