Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
探索周邊資訊
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

[Thông báo về vụ nổ súng tại bãi thi quân sự] Việc bắn vũ khí sẽ được thực hiện tại Bãi biển Mansion-Donggang từ ngày 9 tháng 5 năm 2020 và ngày 14 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5.

Ngày phát hành :2024-04-29
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao

Thông báo bắn súng trường thử nghiệm quân sự:

Việc bắn súng sẽ được thực hiện tại bờ biển Gongguan-Donggang từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2013 (09:00 sáng đến 12:00 trưa). Yêu cầu ngư dân và công chúng rời khỏi khu vực nguy hiểm và khu vực trong thời gian này. giờ mở cửa kho giống của huyện đảm bảo an toàn, xin cảm ơn sự hợp tác của các bạn.

Ngày cập nhật cuối cùng :2024-05-20
Di chuyển lên trên cùng