Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
探索周邊資訊
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2013, quân đội đã tiến hành một cuộc diễn tập tại Bãi biển Gongguan. Vui lòng không đến gần và hãy chú ý đến an toàn.

Ngày phát hành :2024-04-18
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao
Ngày cập nhật cuối cùng :2024-05-15
Di chuyển lên trên cùng