Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
探索周邊資訊
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

Văn phòng này xử lý "Trường hợp cho thuê Trung tâm Du khách Nanfang'ao". Giá thuê bất động sản đã được công bố trên trang web đấu thầu điện tử. Hạn chót đấu thầu là 17 giờ chiều ngày 15 tháng 3 năm 2020 (Thứ Sáu). Nếu bạn muốn đấu giá , vui lòng đến văn phòng này để nhận hồ sơ mời thầu mua hàng.

Ngày phát hành :2024-02-24
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao

Văn phòng này xử lý "Trường hợp cho thuê Trung tâm Du khách Nanfang'ao". Giá thuê bất động sản đã được công bố trên trang web đấu thầu điện tử. Hạn chót đấu thầu là 17 giờ chiều ngày 15 tháng 3 năm 2020 (Thứ Sáu). Nếu bạn muốn đấu giá , vui lòng đến văn phòng này để nhận hồ sơ mời thầu mua hàng.

1. Để biết thông báo cho thuê bất động sản của "Trường hợp cho thuê Trung tâm Du khách Nanfang'ao", vui lòng truy cập Trang web Mua sắm Điện tử của Chính phủ.
Đường dẫn yêu cầu: Mạng mua sắm điện tử của chính phủ>Trang chủ>Các câu hỏi thường gặp>Các câu hỏi về việc cho thuê bất động sản.


2. Do website đấu thầu điện tử không cung cấp chức năng nhận hồ sơ dự thầu điện tử cho thuê bất động sản nên vui lòng đến văn phòng này để lấy hồ sơ mời thầu.
Tất cả các nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu của thông báo mời thầu có thể chọn một trong các phương thức sau để mua tài liệu và hình ảnh minh họa, mỗi lần có thể mua tối đa 2 bản:
(1) Cách tự mua: Từ ngày thông báo đấu thầu đến 5 giờ chiều ngày 15 tháng 3 năm 2020 (Thứ Sáu), nộp phí hồ sơ mời thầu (ảnh) 200 Đài tệ cho văn phòng này trong giờ hành chính. Sau đó thu nó ẩn danh.
(2) Phương thức mua thông tin truyền thông: Từ ngày thông báo đấu thầu đến 5 giờ chiều ngày 15 tháng 3 năm 2020 (Thứ Sáu), phí đính kèm hồ sơ mời thầu (bao gồm cả hình ảnh) là 200 Đài tệ (tất cả các phiếu chuyển tiền qua bưu điện phải được đã sử dụng), phải trả cho Văn phòng Quản lý Khu thắng cảnh Quốc gia Bờ biển Nghi Lan và Góc Đông Bắc của Tổng cục Du lịch Bộ Giao thông vận tải) và một phong bì có địa chỉ trả lại và người nhận và tem 60 Đài tệ, bằng thư bảo đảm đến văn phòng này (Gongliao , Thành phố Tân Đài Bắc số 36, phố Xinglong, quận Fulongli) đặt hàng qua thư. Tuy nhiên, các nhà thầu nên tự mình xem xét thời gian gửi bưu điện. Nhà thầu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào do việc chuyển phát qua đường bưu điện gây ra và không được phản đối văn phòng này.

3. Vụ việc này được xử lý làm hai giai đoạn, giai đoạn một là xét duyệt năng lực (10h00 ngày 18/3/2020), giai đoạn hai là xét duyệt doanh nghiệp cho thuê (10h00 ngày 19/3/2013). Phần đánh giá hoạt động kinh doanh cho thuê yêu cầu các bản tóm tắt và yêu cầu dựa trên kế hoạch quản lý và vận hành đã gửi. Các hạng mục đánh giá bao gồm tiền thuê (giá cơ bản được ấn định và công bố, tiền thuê hàng năm là 255.600 Đài tệ và tổng tiền thuê trong 8 năm là 2.044.800 Đài tệ) (tích hợp), kế hoạch vận hành và quản lý, kinh nghiệm và hiệu suất, cũng như các cuộc họp và yêu cầu.

Ngày cập nhật cuối cùng :2024-03-19
Di chuyển lên trên cùng