Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
Các điểm tham quan gần bạn
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

Vít (mũ) móng cột của đài quan sát Nanfangao đã bị han gỉ. Kết cấu chịu lực đang được bảo trì và sẽ tạm thời đóng cửa từ bây giờ. Vui lòng không vào, vui lòng bỏ qua cho tôi vì bất tiện nào có thể xảy ra.

Ngày phát hành :2021-11-08
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao

Vít (mũ) móng cột của đài quan sát Nanfangao đã bị han gỉ. Kết cấu chịu lực đang được bảo trì và sẽ tạm thời đóng cửa từ bây giờ. Vui lòng không vào, vui lòng bỏ qua cho tôi vì bất tiện nào có thể xảy ra.

Nền tảng xem Nanfangao

Ngày cập nhật cuối cùng :2021-12-30
Di chuyển lên trên cùng