Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
Các điểm tham quan gần bạn
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

Sửa đổi thời gian đóng mở của Đường hầm Caoling cũ

Ngày phát hành :2021-04-27
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao

Thời gian mở và đóng của Đường hầm Caoling cũ được sửa lại như sau:

  1. Giờ mở cửa từ 6 / 1-9 / 30: 8h30 sáng đến 17h30 chiều (không vào cửa khi địa điểm đã dọn dẹp lúc 17h)
  2. Giờ mở cửa từ 10 / 1-5 / 31: 8h30 sáng đến 17h chiều (không vào cửa khi địa điểm đã dọn dẹp lúc 16h30)

※ Ngày thường và ngày lễ (ngày lễ quốc gia) là như nhau.

※ Trung tâm kiểm soát đóng cửa từ 12:30 trưa đến 13:30 chiều.

Ngày cập nhật cuối cùng :2021-05-19
Di chuyển lên trên cùng