Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
Các điểm tham quan gần bạn
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

Khóa đào tạo chứng nhận cho bình luận viên của Công viên địa chất Bitou Longdong được chào đón để đăng ký!

Ngày phát hành :2020-07-01
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao

Bạn có thể nhận được "Hộ chiếu phiên dịch viên được chứng nhận cấp địa phương Đài Loan" sau khi vượt qua bài kiểm tra trong Khóa đào tạo chứng chỉ thông dịch viên công viên địa chất Bito Longdong. Đăng ký được chào đón. Giới hạn là 50 người.

URL đăng ký trực tuyến: https://forms.gle/yWzoYmdwEq6SnV1t8

Ngày cập nhật cuối cùng ::2020-07-07
Di chuyển lên trên cùng