Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
Các điểm tham quan gần bạn
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo vệ an ninh thông tin

Các bạn thân mến, cảm ơn bạn đã ghé thăm Trang web Thông tin Du lịch Khu vực Danh lam thắng cảnh Quốc gia Đông Bắc và Bờ biển Yilan http://www.necoast-nsa.gov.tw. Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia vùng đông bắc và bờ biển Yilan rất coi trọng và tôn trọng quyền riêng tư của cư dân mạng. Để giúp bạn hiểu cách Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia vùng đông bắc và bờ biển Yilan thu thập, áp dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng đọc các chi tiết sau. Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của mạng lưới thông tin du lịch khu vực Đông Bắc và Bờ biển Yilan, chính sách này sẽ giúp bạn hiểu rằng khi bạn sử dụng Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia Bờ biển Đông Bắc và Yilan và các dịch vụ được cung cấp bởi trang web dịch vụ mở rộng của nó, Chính sách và nguyên tắc thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Phạm vi áp dụng:

Chính sách quyền riêng tư sau đây áp dụng cho các cá nhân liên quan đến các hoạt động của bạn tại Mạng lưới thông tin du lịch khu vực đông bắc bờ biển Yilan và trang web Dịch vụ mở rộng của nó (dựa trên tên miền www.necoast-nsa.gov.tw) Thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên, nó không áp dụng cho các trang web khác tìm kiếm các liên kết thông qua Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia Bờ biển Đông Bắc và Bờ biển Yilan. Khi bạn tiến hành các hoạt động trên các trang web này, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân áp dụng cho các chính sách bảo vệ quyền riêng tư của mỗi trang web.

Phương pháp thu thập dữ liệu cá nhân:

Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia vùng đông bắc và bờ biển Yilan sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng thông qua các kênh sau.

Sự kiện trực tuyến và khảo sát trực tuyến:

Khi bạn tham gia vào thông tin trực tuyến của Mạng thông tin du lịch khu vực thắng cảnh quốc gia vùng Đông Bắc và Bờ biển Yilan, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như tên, số ID, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ. Một số hoạt động có thể hạn chế quyền truy cập vào các thành viên trực tuyến. Tham gia. Bạn cũng có thể tham gia vào các bảo tàng hoặc cơ quan khác để tổ chức rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi hoặc hoạt động tiếp thị vì các siêu liên kết của các kênh quảng cáo của Vùng Đông Bắc và Mạng Thông tin Du lịch Khu thắng cảnh Quốc gia Bờ biển Yilan. Mỗi trang web được liên kết đều có chính sách bảo vệ quyền riêng tư. Các biện pháp xử lý dữ liệu không áp dụng cho chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web này. Góc phía đông bắc và Mạng thông tin du lịch khu vực thắng cảnh quốc gia bờ biển Yilan không thể chịu trách nhiệm chung.

Theo dõi bản tin:

Khi bạn muốn có được dịch vụ thông tin của Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia vùng Đông Bắc và Bờ biển Yilan thông qua e-mail, bạn phải điền chính xác các thông tin cơ bản như e-mail và giới tính để đảm bảo rằng bạn có thể nhận được thông tin cần thiết. Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia Bờ biển Đông Bắc và Bờ biển Yilan sẽ giữ lại thông tin bạn đã điền do yêu cầu hoạt động và cung cấp dịch vụ để hủy đăng ký hoặc thay đổi.

Duyệt chung:

Góc phía đông bắc và Mạng thông tin du lịch khu vực thắng cảnh quốc gia bờ biển Yilan sẽ lưu giữ các bản ghi liên quan (LOG) do chính máy chủ tạo ra khi duyệt hoặc truy vấn Internet, bao gồm địa chỉ IP của thiết bị kết nối, thời gian sử dụng, trình duyệt được sử dụng và duyệt. Bấm vào bản ghi dữ liệu và như vậy. Mạng thông tin du lịch khu vực cảnh quan quốc gia vùng đông bắc và bờ biển Yilan sẽ đánh dấu các trình duyệt của từng người dùng được kết nối và tóm tắt các trang được trình duyệt của người dùng truy cập ở góc đông bắc và Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia bờ biển Yilan, trừ khi bạn sẵn sàng thông báo Thông tin cá nhân của bạn, nếu không, Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia Bờ biển Đông Bắc và Bờ biển Yilan sẽ không, và không thể tương ứng với hồ sơ này và dữ liệu cá nhân của bạn.

Khác:

Ngoài sáng kiến của bạn để đăng nhập để cung cấp thông tin cá nhân, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân như e-mail, tên, v.v. trong Vùng Đông Bắc và Đơn vị Mạng Thông tin Du lịch Khu vực Danh lam thắng cảnh Quốc gia Bờ biển Yilan. Hình thức thông tin này được cung cấp trong phạm vi chính sách bảo vệ quyền riêng tư của Mạng thông tin du lịch của Khu danh lam thắng cảnh quốc gia vùng Đông Bắc và Bờ biển Yilan. Ngoài ra, nếu bạn viết thư để liên hệ với chúng tôi hoặc trả lời các kênh khác, Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia Bờ biển Đông Bắc và Bờ biển Yilan cũng sẽ lưu giữ hồ sơ liên lạc và xử lý này.

Sử dụng và chính sách của cookie:

Để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa, Mạng Thông tin Du lịch Khu vực Danh lam thắng cảnh Quốc gia Đông Bắc và Bờ biển Yilan đôi khi sử dụng cookie để lưu trữ và theo dõi thông tin của cư dân mạng vào những thời điểm nhất định. Cookie là một mẩu thông tin ngắn được chuyển từ trang web sang trình duyệt và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của người dùng. Người dùng có thể chọn sửa đổi sự chấp nhận cookie của trình duyệt trong "Cài đặt chức năng" hoặc "Bảo mật" của "Tùy chọn Internet" của IE, bao gồm chấp nhận tất cả cookie, nhận thông báo và từ chối cookie. Tất cả các cookie, vv Nếu bạn chọn từ chối tất cả các cookie, bạn không thể sử dụng một số dịch vụ được cá nhân hóa hoặc tham gia vào một số hoạt động. Nói chung, Bộ sẽ viết và đọc cookie trong trình duyệt của người dùng theo các mục đích và hoàn cảnh sau:

Để cung cấp dịch vụ tốt hơn và cá nhân hóa hơn:

Thật thuận tiện cho bạn khi tham gia vào các hoạt động tương tác được cá nhân hóa. Cookies được tạo khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập và được sửa đổi khi bạn đăng xuất.

Để đếm số lượng khách truy cập và phân tích chế độ duyệt:

Để hiểu tình hình duyệt web, như một tài liệu tham khảo để cải thiện dịch vụ.

Theo dõi các nhấp chuột để quảng cáo hoặc tham gia các hoạt động tiếp thị:

Khi gửi bản tin hoặc chiến dịch tiếp thị do trang web tài trợ, đôi khi cookie được viết để theo dõi mức độ tham gia và dữ liệu liên quan của toàn bộ hoạt động.

Cách sử dụng dữ liệu cá nhân:

Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia Bờ biển Đông Bắc và Bờ biển Yilan sẽ không bán, thuê hay trao đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho các nhóm hoặc cá nhân khác. Chỉ trong các tình huống sau đây, Mạng Thông tin Du lịch Khu vực Danh lam thắng cảnh Vùng Đông Bắc và Bờ biển Yilan sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba theo nguyên tắc chính sách này.

Sự kiện trực tuyến và khảo sát trực tuyến:

Tên và số ID của người trả lời được thu thập bởi mạng thông tin du lịch của Khu vực Đông Bắc và Khu thắng cảnh quốc gia Bờ biển Yilan chỉ để làm cơ sở rút thăm may mắn. Thông tin như điện thoại, e-mail và địa chỉ sẽ được sử dụng làm thông báo cho kết quả bốc thăm và phân tích may mắn, và sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác. Thông tin khác được giới hạn để phân tích dịch vụ hoặc sử dụng học tập. Trừ khi người được hỏi đồng ý, tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích phân tích. Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia vùng Đông Bắc và Bờ biển Yilan sẽ không sử dụng thông tin này cho các mục đích khác.

Thống kê và phân tích:

Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia vùng đông bắc và bờ biển Yilan tiến hành nghiên cứu học thuật nội bộ hoặc ủy thác về số lượng, sở thích và hành vi của người dùng dựa trên đăng ký người dùng, bảng câu hỏi, hoạt động tiếp thị hoặc tệp nhật ký máy chủ. Nghiên cứu này dựa trên phân tích thống kê và đối chiếu tất cả thông tin của cư dân mạng. Tất cả các báo cáo phân tích hoặc thông tin công khai sẽ chỉ phân tích và xuất bản tổng hợp tất cả các hành vi của người dùng và sẽ không cung cấp báo cáo phân tích dữ liệu cụ thể của các đối tượng cụ thể.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin:

Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia Bờ biển Đông Bắc và Bờ biển Yilan sẽ không bán, trao đổi hoặc cho thuê bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho các nhóm hoặc cá nhân khác. Chỉ trong các tình huống sau đây, Mạng Thông tin Du lịch Khu vực Danh lam thắng cảnh Vùng Đông Bắc và Bờ biển Yilan sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba theo nguyên tắc chính sách này.

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc lợi ích khác:

Khi bạn cần chia sẻ thông tin của mình với bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc ưu đãi, Trang web Thông tin Du lịch Khu thắng cảnh Quốc gia Vùng Đông Bắc và Bờ biển Yilan sẽ cung cấp giải thích đầy đủ tại sự kiện và thông báo cho bạn trước khi thu thập dữ liệu, bạn có thể tự do lựa chọn có chấp nhận hay không chấp nhận Dịch vụ đặc biệt này hoặc cung cấp.

Để thêm giá trị, đánh giá và nghiên cứu chất lượng dịch vụ:

Để cung cấp cho người dùng các dịch vụ chính xác và chất lượng cao, Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia vùng Đông Bắc và Bờ biển Yilan có thể so sánh dữ liệu người dùng với dữ liệu của bên thứ ba theo thỏa thuận bảo mật dữ liệu. Ngoài ra, để giới thiệu các dịch vụ của chúng tôi và các mục đích hợp pháp khác cho các đối tác trong tương lai, các đơn vị quảng cáo và các bên thứ ba khác, Mạng Thông tin Du lịch Khu vực Danh lam thắng cảnh Vùng Đông Bắc và Bờ biển Yilan có thể khiến người dùng rơi vào tình huống không tên. Thống kê.

Khác:

Góc đông bắc và Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia bờ biển Yilan có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của cư dân mạng. Bạn sẽ không sửa đổi, xóa hoặc cung cấp bất kỳ (hoặc một phần) dữ liệu cá nhân nào mà không có sự đồng ý của bạn. Trừ khi bạn đã đồng ý trước hoặc nếu:
(1) Đơn vị truy tố tư pháp của Trung Hoa Dân Quốc tiến hành các thủ tục tố tụng.
(2) Vi phạm các quy định có liên quan của trang web và đã gây ra sự ép buộc.
(3) Dựa trên việc xem xét các lợi ích của dịch vụ trang web của chính phủ.
(4) Bảo vệ quyền sử dụng hợp pháp của các cư dân mạng khác.

Tham khảo thông tin trên trang web của chúng tôi

Tất cả thông tin (bao gồm tệp hình ảnh và tệp văn bản) trong mạng thông tin du lịch của Khu thắng cảnh quốc gia vùng Đông Bắc và Bờ biển Yilan, tất cả bản quyền thuộc về trang web (ngoại trừ trang web được liên kết với bên ngoài bởi trang web này và nguồn thông tin), trích dẫn góc đông bắc và bờ biển Yilan Trước bất kỳ thông tin nào trong Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia hoặc được liên kết với bất kỳ trang nào của trang web này, vui lòng gửi nó đến hộp thư dịch vụ hoặc hộp thư của Giám đốc qua e-mail và nhận được sự đồng ý của Văn phòng.

Tư vấn chính sách bảo mật

Mạng thông tin du lịch khu vực danh lam thắng cảnh quốc gia vùng Đông Bắc và Bờ biển Yilan sẽ sửa đổi chính sách này theo thời gian để tuân thủ các quy định bảo vệ quyền riêng tư mới nhất. Khi thực hiện các thay đổi lớn đối với các quy tắc sử dụng dữ liệu cá nhân, Bộ sẽ đăng thông báo trên trang web để thông báo cho bạn về các vấn đề liên quan.

Sửa đổi chính sách bảo mật

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc bộ sưu tập, sử dụng và cập nhật dữ liệu cá nhân, vui lòng viết trực tiếp vào hộp bình luận.

Ngày cập nhật cuối cùng :: 2019/09/26
Di chuyển lên trên cùng