Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
探索周邊資訊
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

Đài quan sát Nanfangao tạm thời đóng cửa cùng với việc xây dựng Dự án Cảnh quan Thái Bình Dương của Tổng cục Đường cao tốc. Thời gian mở cửa dự kiến là ngày 15 tháng 8 năm 2012.

Ngày phát hành :2023-01-10
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao
Di chuyển lên trên cùng