Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
Các điểm tham quan gần bạn
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

Thông báo Xây dựng: Dự án Tối ưu hóa Bãi đậu xe Vịnh Longdong ban đầu được lên kế hoạch từ ngày 6 tháng 9 năm 2011 đến ngày 31 tháng 7 năm 2011

Ngày phát hành :2022-01-05
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao

Dự án cải tạo phần thân chính của bãi đậu xe Longdong Bay đang được xử lý, do mùa mưa gần đây nên dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2011.

Không được vào trong quá trình xây dựng, xin lỗi vì sự bất tiện này.

Dự án cải tạo bãi đậu xe ở Vịnh Longdong ban đầu được lên kế hoạch từ ngày 6 tháng 9 năm 110 đến ngày 31 tháng 7 năm 111

Ngày cập nhật cuối cùng :2022-06-25
Di chuyển lên trên cùng