Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
Các điểm tham quan gần bạn
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

Trung tâm du khách Đại Lý xử lý dự án cải tạo không gian triển lãm

Ngày phát hành :2021-02-09
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao

Trung tâm du khách Đại Lý xử lý dự án cải tạo không gian triển lãm. Trong Lễ hội mùa xuân, từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 năm 110, một phần của không gian triển lãm ở tầng một sẽ mở cửa để nghỉ ngơi. Quầy tạm thời được thiết lập trên tầng hai . Xin lỗi vì sự bất tiện.

Ngày cập nhật cuối cùng :2021-02-17
Di chuyển lên trên cùng