Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
Các điểm tham quan gần bạn
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

Sandiaojiao Radar sẽ được tháo dỡ từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 1 năm 110. Khu thắng cảnh Sandiaojiao sẽ tạm thời đóng cửa do yêu cầu xây dựng.

Ngày phát hành :2021-01-12
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao

Sandiaojiao Radar sẽ được tháo dỡ từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 1 năm 110. Khu thắng cảnh Sandiaojiao sẽ tạm thời đóng cửa do yêu cầu xây dựng.

Mái vòm sẽ được dỡ bỏ từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 1 năm 110. Khi đó, thiết bị quy mô lớn sẽ được sử dụng cho hoạt động treo trên cao. Xét vùng nội địa nhỏ của Khu thắng cảnh Sandiaojiao, nhằm duy trì an toàn tính mạng, tài sản của người dân và duy trì trật tự khu vực làm việc, kể từ tháng 1 năm 110 Từ 0:00 ngày 12 đến ngày 15 tháng Giêng, Khu thắng cảnh Quảng Quan Sandiaojiao sẽ đóng cửa, người đi bộ và xe cộ sẽ bị cấm vào khu vực danh lam thắng cảnh để nghỉ ngơi.

Ngày cập nhật cuối cùng ::2021-01-12
Di chuyển lên trên cùng