Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
Các điểm tham quan gần bạn
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

Từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10, nội thất của Trung tâm Du lịch Đại Lý sẽ tạm thời đóng cửa vì lý do an toàn cho khách du lịch.

Ngày phát hành :2020-10-03
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao
Ngày cập nhật cuối cùng :2020-10-06
Di chuyển lên trên cùng