Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
探索周邊資訊
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

[Thông báo xây dựng] Khu vực Vịnh Longdong và Mei đóng cửa để xây dựng

Ngày phát hành :2024-03-22
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao

Khu vực Longdong Bay Hemei và không gian mở American Xiaopang dự kiến sẽ hoàn thành dự án tối ưu hóa cảnh quan xung quanh khu vực Longdong Bay Hemei trong năm nay và hợp tác xây dựng dự án để giải quyết việc đóng cửa khu vực.
Thời gian đóng cửa là từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 10 tháng 6 năm 2020. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra. Du khách được yêu cầu chú ý hơn đến các thông báo và không vào các khu vực đã đóng cửa để duy trì sự an toàn khi đi lại. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra.

Di chuyển lên trên cùng