Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
探索周邊資訊
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội

"Thông báo về việc xây dựng một số đoạn của Đường xe đạp Long Môn-Yanliao (hướng tới Cầu treo Long Môn)"

Ngày phát hành :2024-02-29
Tìm kiếm nâng cao
Tắt tìm kiếm nâng cao

Để thực hiện "Hoạt động khoan địa chất tại khu cắm trại Long Môn", địa điểm xây dựng là Đường xe đạp Long Môn-Yanliao (hướng về cầu treo Long Môn), thời gian thi công sẽ từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 5 tháng 3 năm 2020. không vào khu vực đã đóng cửa. , để đảm bảo an toàn khi đi lại. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra.

Di chuyển lên trên cùng