Di chuyển đến khu vực nội dung chính
Mobile Menu Button
đơn vị đo chiều dài  Hoa mang  Cao cổ 
探索周邊資訊
Bạn có thể quan tâm
Hoạt động
Tin tức
Danh lam thắng cảnh
Chạy
Lễ hội
Thành phố

Thành phố

Sau khi Beiguan vào đồng bằng Lanyang, chúng tôi vào thị trấn đầu tiên với danh tiếng của Lanyang Portal, thành phố đầu tiên của Kailan. Thành phố trở về biển, phía đông đối diện với Thái Bình Dương, phía bắc và phía tây có một hàng rào núi và có đường bờ biển dài 28 km. Sự thay đổi đường bờ biển cũng rất đa dạng, vì vậy nó đóng một vai trò quan trọng trong năm 1684-1895 (thời nhà Thanh). Vai trò của thành phố là trung tâm thương mại tại thời điểm đó và Phố Hòa bình hiện tại là minh chứng tốt nhất.

Bởi vì đường bờ biển của thành phố rất dài, tài nguyên thủy sản của nó cũng rất phong phú. Cho dù đó là bờ biển hay cảng cá, nó là một nơi tốt để đi du lịch gia đình.

Di chuyển lên trên cùng